WALIDACJA PATENTU

Patent europejski pt. „Sectional potoon bridge" EP2251255
został zwalidowany w Polsce, Francji, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.

DECYZJA O PRZYZNANIU PATENTU

Europejski Urząd Patentowy
w dniu 04.05.2013
wydał decyzję o przyznaniu patentu na wynalazek „Sectional pontoon bridge”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W dniu 17.01.2013 roku na stronie WAT w zakładce Zamówienia publiczne
zostało zamieszczone ogłoszenie o wszczęciu postępowania
na „KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ KANCELARII PATENTOWEJ
MAJĄCĄ NA CELU UZYSKANIE OCHRONY PATENTOWEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ
NA WYNALAZKI POWSTAŁE NA WYDZIALE MECHANICZNYM
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ”,
nr sprawy 8/WME/2013. Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert.

SPRAWOZDANIE Z POSZUKIWAŃ

W dniu 24.09.2012 Europejski Urząd Patentowy wydał sprawozdanie
z poszukiwań dla zgłoszenia pt. „A railway wagon and a mechanism
for rotating and blocking a loading floor of a railway wagon
for combined transportation" EP12170915.8, który nie zawiera dokumentów
podważających nowość i poziom wynalazczy zgłoszenia.


© APS 2013