CEL PROJEKTU

Celem projektu „Wsparcie ochrony własności przemysłowej
konstrukcji mechanicznych w dziedzinie transportu w Wojskowej Akademii Technicznej”
jest dofinansowanie procedury patentowej w trybie europejskim poniższych wynalazków:

  • Pontonowy most kasetowy;
  • Mechanizm obrotu i blokowania platformy nadwozia wagonu kolejowego
    zwłaszcza do transportu kombinowanego;
  • Zespół zamków mechanicznych do łączenia kaset mostu pływającego
    oraz mechanizm otwierania kasety.© APS 2013