"Wsparcie ochrony własności przemysłowej konstrukcji mechanicznych
w dziedzinie transportu w Wojskowej Akademii Technicznej"


WND–POIG.01.03.02-14-137/11

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. "Badania i rozwój nowoczesnych technologii"
Działanie 1.3. "Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców
realizowanych przez jednostki naukowe"
Nazwa beneficjenta: Wojskowa Akademia Techniczna
Wartość projektu: 179 148,25 zł
Udział Unii Europejskiej: 152 276,01 zł
Okres realizacji: 01.01.2012 – 30.06.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


© APS 2013