KONTAKT

Kierownik projektu: prof. hab. inż. Tadeusz NIEZGODA
E-mail tniezgoda@wat.edu.pl
Jednostka naukowa Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
Siedziba bud. 62 pok. 22
Telefon +48 261 83 94 61
Zarządzanie projektem mgr inż. Piotr KĘDZIERSKI
E-mail kedzierski.piotr@wat.edu.pl
Jednostka naukowa Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
Dane teleadresowe: bud. 62 pok.58
tel. +48 261 83 76 10© APS 2013