BADANIE ZMODYFIKOWANE
W dniu 02.11.2014 złożono wniosek o badanie zmodyfikowane zgłoszenia "A lightweight bar amror" w Izraelu.

WALIDACJA PATENTU EUROPEJSKIEGO
Patent europejski pt. „A lightweight bar armor" EP2715271 został zwalidowany w Polsce, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.

DECYZJA O PRZYZNANIU PATENTU EUROPEJSKIEGO
Europejski Urząd Patentowy w dniu 09.10.2014 wydał decyzję o przyznaniu patentu na wynalazek „A lightweight bar armor”.

WEJŚCIE W FAZĘ KRAJOWĄ
Wejście w fazę krajową ze zgłoszeniem międzynarodowym "A lightweight bar armor" PCT/EP2012/059912 w Indiach - 25.11.2013.

WEJŚCIE W FAZĘ KRAJOWĄ
Wejście w fazę krajową ze zgłoszeniem międzynarodowym "A lightweight bar armor" PCT/EP2012/059912 w Izraelu - 14.11.2013.

WALIDACJA PATENTU EUROPEJSKIEGO
Patent europejski pt. „A railway wagon with a rotatable loading floor" EP2388173 został zwalidowany w Polsce, Francji, Niemczech, Rumunii oraz Słowacji.

DECYZJA O PRZYZNANIU PATENTU EUROPEJSKIEGO
Europejski Urząd Patentowy w dniu 27.11.2013 wydał decyzję o przyznaniu patentu na wynalazek „A railway wagon with a rotatable loading floor”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W dniu 13.09.2013 roku na stronie WAT w zakładce Zamówienia publiczne
zostało zamieszczone ogłoszenie o wszczęciu postępowania
na „KOMPLEKSOWA USŁUGA KANCELARII PATENTOWEJ MAJĄCA NA CELU
UZYSKANIE OCHRONY PATENTOWEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ NA WYNALAZKI
POWSATŁE NA WYDZIALE MECHANICZNYM WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ”,
nr sprawy 246/WME/2013. Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert.© APS 2013