CEL PROJEKTU

Celem projektu „ Ochrona własności intelektualnej
rozwiązań powstałych na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej”
jest dofinansowanie procedury patentowej poniższych wynalazków:

  • Lekki pancerz prętowy;
  • Wagon kolejowy z obrotową platformą ładunkową.
© APS 2013