"Ochrona własności intelektualnej
rozwiązań powstałych na Wydziale Mechanicznym
Wojskowej Akademii Technicznej"


WND-POIG.01.03.02-14-089/12

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”
Działanie 1.3. „Wsparcie projektów B+R
na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”
Nazwa beneficjenta: Wojskowa Akademia Techniczna
Wartość projektu: 190 271,74zł
Udział Unii Europejskiej: 161 730,98zł
Okres realizacji: 24.05.2012 – 30.06.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


© APS 2013