KONTAKT

Kierownik projektu: mgr inż. Piotr KĘDZIERSKI
E-mail kedzierski.piotr@wat.edu.pl
Jednostka naukowa Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
Siedziba bud. 62 pok. 58
Telefon +48 261 83 76 10© APS 2013